บริการของเรา

บริการงานในประเทศ

บริการงานในประเทศ

บริการด้านงานภายในประเทศดังต่อไปนี้

บริการงานพิสูจน์สัญชาติตามมติ ครม.เป็นครั้งคราวไป

ต่อใบอนุญาตทำงาน MOU 2 ปีหลัง

บริการเปลี่ยนนายจ้าง(แจ้งเข้า)

บริการแจ้งออก

บริการรายงานตัว 90 วัน

บริการแจ้งที่พักอาศัย

บริการทำ RE-ENTRY

บริการนำเข้า MOU (เมียนมา , กัมพูชา และ สปป.ลาว)

บริการนำเข้า MOU (เมียนมา , กัมพูชา และ สปป.ลาว)

บริการทำ MOU นำเข้าแรงงานด่างด้าวแบบถูกกฏหมาย 100 %)

บริการทำ MOU (แบบรีเทิร์น)

บริการทำ MOU (แบบนำเข้าคนใหม่จากประเทศต้นทาง)

ขั้นตอนนำเข้า MOU เมียนมา

ขั้นตอนนำเข้า MOU เมียนมา

ขั้นตอนและระยะเวลาการทำ MOU นำเข้าระหว่างประเทศไทย – เมียนมา ( 2 เดือนครึ่ง – 3 เดือน )
ขั้นตอนนำเข้า MOU กัมพูชา

ขั้นตอนนำเข้า MOU กัมพูชา

ขั้นตอนและระยะเวลาการทำ MOU นำเข้าระหว่างประเทศไทย – กัมพูชา แบบรีเทิร์น ( 2 เดือน กรณีมีเล่มแล้ว ถ้ายังไม่เล่มเพิ่มเวลาทำเล่ม 1 สัปดาห์ )
ขั้นตอนนำเข้า MOU สปป.ลาว

ขั้นตอนนำเข้า MOU สปป.ลาว

ขั้นตอนและระยะเวลาการทำ MOU นำเข้าระหว่างประเทศไทย – สปป.ลาว ( 4 สัปดาห์ หรือ 1 เดือน)

SERVICE MIDE

Image
ทำตามกฎหมาย 100 %

ทำตามกฎหมาย 100 %

เรามุ่นเน้นและให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฏหมาย

รับผิดชอบลูกค้า 100 %

รับผิดชอบลูกค้า 100 %

เราให้ความสำคัญต่อลูกค้ามาเป็นอันดับแรก โดยจะยึดหลักในความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
Image
Image
ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน

ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน

ในส่วนของการนำเข้า MOU ขั้นตอนการดำเนินการค่อนข้างละเอียดและซับซ้อน ทางบริษัทฯมีล่ามเฉพาะสัญชาติเมียนมาไว้แปลภาษา ติดตามงานจากประเทศต้นทาง ทั้งขั้นตอนคัดคนงานที่ประเทศต้นทางและอบรมคนงานในขั้นตอนนำคนงานส่งมอบนายจ้าง ประสานงานกับคนงานและนายจ้าง ตลอดระยะ 2 ปี
ในส่วนของขั้นตอนการประสานงานระหว่างฝ่ายบริการลูกค้ากับล่ามเมียนมามีดังต่อไปนี้
1.ล่ามเมียนมา
2.Profile นายจ้าง
3.แจ้ง/คัดคนงานที่ประเทศต้นทาง
4.นำเข้าคนงาน
5.ส่งมอบคนงาน
6.ติดตามและให้คำปรึกษาแก่นายจ้างหลังการส่งมอบ ตลอดสัญญาว่าจ้าง 2 ปี