SERVICE MIDE

Image
ทำตามกฎหมาย 100 %

ทำตามกฎหมาย 100 %

เรามุ่นเน้นและให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฏหมาย

รับผิดชอบลูกค้า 100 %

รับผิดชอบลูกค้า 100 %

เราให้ความสำคัญต่อลูกค้ามาเป็นอันดับแรก โดยจะยึดหลักในความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
Image
Image
ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน

ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน

ในส่วนของการนำเข้า MOU ขั้นตอนการดำเนินการค่อนข้างละเอียดและซับซ้อน ทางบริษัทฯมีล่ามเฉพาะสัญชาติเมียนมาไว้แปลภาษา ติดตามงานจากประเทศต้นทาง ทั้งขั้นตอนคัดคนงานที่ประเทศต้นทางและอบรมคนงานในขั้นตอนนำคนงานส่งมอบนายจ้าง ประสานงานกับคนงานและนายจ้าง ตลอดระยะ 2 ปี
ในส่วนของขั้นตอนการประสานงานระหว่างฝ่ายดูแลลูกค้ากับล่ามเมียนม่ามีดังต่อไปนี้
1.ล่ามเมียนมา
2.Profile นายจ้าง
3.แจ้ง/คัดคนงานที่ประเทศต้นทาง
4.นำเข้าคนงาน
5.ส่งมอบคนงาน
6.ติดตามและให้คำปรึกษาแก่นายจ้างหลังการส่งมอบ ตลอดสัญญาว่าจ้าง 2 ปี